Dzisiejsza data: 25 02 2018 | 12:27
 
 

UROCZYSTOŚĆ

dąbFILM Z UROCZYSTOŚCI

W ramach ogólnopolskiego projektu „Katyń … ocalić od zapomnienia” 15 kwietnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Ustrobnej odbyła się patriotyczna uroczystość posadzenia Dębów Pamięci dla uhonorowania zamordowanego w Katyniu kpt. Mariana Sanoka oraz zamordowanego w Charkowie mjr Mariana Kosiby.

Uroczystość zaszczyciło wielu dostojnych gości, wśród nich siostrzenica kpt. Mariana Sanoka, p. Stanisława Cygan z rodziną, p. Stanisław Piotrowicz- senator Rzeczpospolitej Polskiej, asystent posła Piotra Babinetza, p. Andrzej Guzik- wicestarosta krośnieński, p. Andrzej Dziugan- radny sejmiku powiatu krośnieńskiego, p. Ewa Starowiejska- wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, p. Sławomir Stefański- wójt Gminy Wojaszówka, p. Stanisław Blicharczyk- z-ca przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka, p. Jadwiga Nowak- Radna Gminy Wojaszówka, ksiądz proboszcz Artur Progorowicz, ksiądz Stanisław Wolak, p. Ilona Goleń- sołtys wsi Ustrobna, p. Franciszek Rudnik- członek Zarządu Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Wojaszówce, była dyrektor szkoły p. Zofia Wilk, a także dyrektorzy szkół z Bratkówki- p. Jolanta Mikus, Łęk Strzyżowskich- p. Renata Grząsiak, Odrzykonia- p. Piotr Guzek, Przybówki- p. Barbara Dubiel i Wojaszówki- p. Ewa Górska. Pani Beata Dunaj- dyrektor Gminnego Przedszkola w Wojaszówce, p. Aleksander Daszykowski- dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce, p. Lucyna Pelczarska- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce, p. Małgorzata Blicharczyk- prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gminie Wojaszówka, p. Czesław Nowak- pracownik Podkarpackiego Muzeum w Krośnie, p. Barbara Stefańska- przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej, p. Stanisław Rybicki- miejscowy artysta, p. Ryszard Karwat- właściciel zakładu kamieniarskiego Luks-Granit, a także emerytowana nauczycielka muzyki p. Zofia Klimczak. Goście, którzy nie mogli zaszczycić nas swoją obecnością przysłali listy okolicznościowe.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00,  podczas której wszyscy zaproszeni goście w skupieniu przeszli na plac szkolny. Pan Wójt Gminy Wojaszówka- Sławomir Stefański wraz z  p. Stanisławą Cygan dokonali przecięcia wstęgi i odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Dyrektor szkoły w Ustrobnej p. Zuzanna Paluch w swoim przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na cel uroczystości. „Program upamiętniający ofiary zbrodni stworzył okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar programu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnej poprzez zachęcenie do podejmowania wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli”.

Następnym punktem uroczystości było wystąpienie p. Czesława Nowaka- pracownika Podkarpackiego Muzeum w Krośnie, który przypomniał zebranym jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Prelekcja p. Nowaka przybliżyła sylwetki zamordowanych kpt. Mariana Sanoka i mjr Mariana Kosiby. Opowiadał o poświęceniu i ofiarnej pracy oficerów oraz o szacunku, jakim byli darzeni. Zaproszeni goście otrzymali broszury z życiorysami bohaterów uroczystości.

Kolejnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny przedstawiony przez dzieci Szkoły Podstawowej w Ustrobnej, przygotowanych przez p. Zofię Klimczak, p. Bożenę Urbanek oraz p. Joannę Typrowicz. Młodzi artyści śpiewali pieśni patriotyczne, z przejęciem recytowali wiersze. Jakby pragnęli przekonać wszystkich, że rozumieją słowa „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Na twarzach oglądających malowało się skupienie, a w oczach kręciły łzy.

Po wspaniałych występach głos zabrali: p. Stanisław Piotrowicz- senator Rzeczpospolitej Polskiej oraz P. Sławomir Stefański – wójt Gminy Wojaszówka. W swoich wystąpieniach podkreślili, że powinnością żyjących są wyrazy pamięci o tych, którzy zostali zamordowani w okrutny sposób. Pan senator bardzo wymownie podkreślił nasze zadanie, jakie powinniśmy wypełnić: „ Pamięć o Katyniu musimy przekazać młodemu pokoleniu. Pomordowani w Katyniu powinni być dla nas wzorem Polaków, dla których patriotyzm był treścią życia”. Pan Piotrowicz wyraził wiele słów wdzięczności pod adresem Pani dyrektor szkoły Zuzanny Paluch, koordynatorki i organizatorki tego ważnego przedsięwzięcia. Podziękował również całej społeczności Ustrobnej za pamięć o zamordowanych w Katyniu i Charkowie.

Następnym punktem uroczystości było wystąpienie p. Stanisławy Cygan, która bardzo pięknie i wzruszająco wspominała swojego wuja kpt. Mariana Sanoka.

Ta uroczystość, głęboka w swojej wymowie poruszyła wszystkich. To najpiękniejsza lekcja historii w ustrobiańskiej szkole.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, którego koordynatorką była p. Lidia Stec i rozdanie nagród przez wójta Gminy Wojaszówka było zakończeniem części oficjalnej uroczystości.

Poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców i Koło Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej dopełnił ten niezwykły dzień pełen wspomnień, wrażeń i wzruszeń.