Dzisiejsza data: 25 02 2018 | 12:27
 
 

PATRON SZKOŁY

BOHATEROWIE MONTE CASSINO

PORUCZNIK PIOTR WARGOCKI

CF86D4FC
12 – letni Piotr

Syn Michała i Katarzyny, urodzony 16 września 1905 r. w miejscowości Okno w  województwie tarnopolskim. Szkołę Powszechną ukończył we Lwowie, Seminarium Nauczycielskie w Czortkowie, a Szkołę Podchorążych w Cieszynie w  1929 r.Nowy obraz

Nowy obraz (1)
Piotr Wargocki na ćwiczeniach w Przemyślu – 1938 r.

Pracę nauczycielską rozpoczął w b. pow. krośnieńskim w szkołach w Piotrówce, Podniebylu, Kopytowej, skąd w 1936 r. przeniósł się wraz z żoną Wandą Wójcikiewicz, też nauczycielką do Ustrobnej obejmując stanowisko kierownika szkoły. Udzielał się społecznie we wsi w poza szkolnej pracy oświatowej. Pełnił funkcję prezesa Kółka Rolniczego w Ustrobnej i zainicjował budowę Domu Ludowego.

W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany. Walczył na różnych frontach. Podczas działań wojennych w drodze do Rumunii, dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w obozach Kozielska i innych.  We wrześniu 1941 r. włączony został do formującego się wojska polskiego a następnie znalazł się w armii gen. Władysława Andersa.

skanowanie0002skanowanie0005
Porucznik Piotr Wargocki po wyjściu z obozu jenieckiego w ZSRR.  Antonina(Wanda)Wargocka – Ochała pochodzi z rodziny Wójcikiewiczów i córka Piotra i Antoniny- Marianna, urodzona 8 lipca 1936 r. w Podniebylu.

Zginął bohaterską śmiercią jako dowódca 1 plutonu 5 KDP w bitwie o  Monte Cassino, w dniu 17 maja 1944 r. Odznaczony został medalami Africa Star, Italy Star Defence Medal, War Medal 1939-1945, Krzyżem Monte Cassino, maj 1944.

Nowy obrazNowy obraz (2)

O poruczniku Wargockim napisał Melchior Wańkowicz w książce” Bitwa o Monte Cassino”, Warszawa 1989, wyd. II

(…) Por. Wargocki wybudował 4 schrony, w nocy zajęli je moździerzowcy, rano- schrony zniesione i miazga z ludzi”

“(…) widzi kpt. Niedzielski, że pokotem kładą się jego najlepsi żołnierze. Pada zabity jego zastępca ppor. Wargocki w 3 kompanii w chwili, gdy chciał do schronu niemieckiego wrzucić granat, pada w raz z nim jego goniec”.

“(…)Widzi kpt. Niedzielski, że pokotem kładą się jego najlepsi żołnierze. Pada zabity jego zastępca ppor. Sulik, pada zabity dowódca 1 plutonu – ppor. Wargocki”.

Na podstawie książki Stanisława Pomprowicza “Z dziejów wsi w Gminie Wojaszówka woj. krośnieńskie”

BITWA O MONTE CASSINO

24 marca 1944 r. gen Władysław Anders otrzymał polecenie gotowości 2 Korpusu Polskiego do natarcia na niemieckie pozycje na Monte Cassino. W nocy z 11 na 12  maja ruszyło natarcie. Atak na sąsiadujące z klasztorem wzgórze prowadziła5 Kresowa dywizja Piechoty gen. Nikodema Sulika oraz 3 Dywizja Strzelców Karpackich gen. Bronisława Ducha. Wszystkie ataki polskich oddziałów zostały odparte przez dobrze ukrytą w skałach broń maszynową oraz ogień zaporowy moździerzy i artylerii niemieckiej. W nocy z 12 na 13 maja zdziesiątkowane jednostki wycofały się – zgodnie z rozkazem gen. Andersa – na pozycje wyjściowe. 17 maja 3 Dywizja Strzelców Karpackich i 5 Kresowa Dywizja Piechoty ponowiły atak na Monte Cassino. Przez 2 dni żołnierze toczyli bardzo ciężkie boje. Po zdobyciu przez Polaków, okalających od północy masyw klasztorny wzgórz, oddziały niemieckiej dywizji w nocy z 17 na 18 maja wycofały się z klasztoru.  18 maja rano patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich wkroczył do ruin klasztoru i zatknął polską flagę. Polski trębacz grał hejnał mariacki. “ Był to wielki dzień sławy dla Polski – powiedział po bitwie generał Alexander, zwracając się do żołnierzy polskich podczas ceremonii dekoracji ich dowódcy – kiedy zdobyliście tę warowną fortecę, która sami Niemcy uważali za niemożliwą do zdobycia (…). Żołnierze 2 Korpusu Polskiego! Jeżeliby mi dano do wyboru pomiędzy jakimikolwiek żołnierzami, których chciałbym mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym was, Polaków”.

flagamonte cassinohejnał

Ci co przeżyli pozbierali ciała i poszarpane szczątki poległych kolegów i wykopali wiele mogił. Tak powstał olbrzymi polski cmentarz u podnóża Monte Cassino – żołnierski ślad krwawej ofiary Polaków na ołtarzu wolności świadectwo, że i ta droga, przez Monte Cassino, wiodła do Polski.

Cmentarz ten niedługo przebudowano, powstały rzędy kamiennych krzyży, oznaczone sektorami, numerami i nazwiskami. Na cmentarzu tym spoczywają synowie naszej Ojczyzny – nasi bracia. Wielu z nich wyruszyło na wojnę z okolic Brzozowa, Sanoka, Krosna czy Jasła, świadczą o tym napisy na ich nagrobkach. W rewirze 7 – E jest grób oznaczony numerem 15, a na nim napis:

phoca_thumb_l_7-E-15 Wargocki Piotr

Por.

Wargocki Piotr

17 baon Strz.

ur. 16.09.1905 pow. Skałat

17.05.1944 r.

To grób kierownika Szkoły Powszechnej z Ustrobnej. To stąd, z Ustrobnej, por. Piotr Wargocki wyruszył na wojnę i nie wrócił już do swej szkoły, pozostał tam na zawsze.

W 1991 roku Państwo Stan i Ruth Jasińscy z Kanady – sojusznicy naszej szkoły ufundowali mieszkańcom Ustrobnej pielgrzymkę do Włoch, która odwiedziła Monte Cassino, gdzie ksiądz proboszcz Stanisław Wolak odprawił uroczystą mszę polową a na grobie por. Piotra Wargockiego złożono wiązanki kwiatów. To wydarzenie i pamięć o bohaterze wpłynęły na decyzję ówczesnej pani dyrektor Wandy Szarek o umieszczeniu w budynku szkoły tablicy pamiątkowej PAMIĘCI PORUCZNIKA WARGOCKIEGO. Uroczystość miała miejsce 24 października 1992 r., a aktu odsłonięcia dokonali syn porucznika Wargockiego – dr Janusz Wargocki i  mgr Franciszek Mojak- uczeń i fundator tablicy, którą  poświęcił ks proboszcz Stanisław Wolak. Szkoła gościła wówczas żonę dr Janusza Wargockiego oraz siostrzeńca Piotra Taraska, prof. dr hab Janusza Homplewicza z WSP w Rzeszowie, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Krośnie, władze lokalne, dyrektorów szkół, nauczycieli – emerytów, mieszkańców wsi Ustrobna. Tablica… maleńki ślad ofiary krwi spod Monte Cassino, a na niej motto:

” Jakaż to dziwna moc każe ci narodzie

nieść sakrament krwi…

Na Zachód i Wschód, Północ i Południe

ziem obcych, ziem dalekich…”

A. Mrowiec

skanowanie0003
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
skanowanie0001
Fundator tablicy mgr Franciszek Mojak

skanowanie0002

dr Janusz Wargocki – syn bohatera spod Monte Cassino

Dzień 10 października 2001 r. był kolejnym wielkim dniem i patriotycznym świętem Szkoły Podstawowej w Ustrobnej – w tym bowiem dniu otrzymała ona  imię “Bohaterów Monte  Cassino” . Pani dyrektor Zofia Wilk współinicjatorka nadania szkole imienia,  podkreśliła w swym przemówieniu, że w  taki sposób społeczność szkoły  i miejscowości chce oddać hołd por. Piotrowi Wargockiemu i bohaterom walk z 1944 r. Na budynku szkoły odsłonięta została tablica upamiętniająca nadanie imienia szkole, wykonał i przekazał ją jako dar Ryszard Karwat, mieszkaniec Ustrobnej. Honorowymi gośćmi uroczystości byli Janina ( dawna uczennica szkoły) i Teofil Jaśkiewiczowie – fundatorzy sztandaru szkoły. Swój dar przekazali na ręce pani dyrektor, która następnie wręczyła go młodzieży. Specjalną gablotę na sztandar wykonał i przekazał  pan Tadeusz Jucha.

skanowanie0009
Odsłonięcie tablicy przez starostę krośnieńskiego Jana Juszczaka, prezesa okręgu krośnieńskiego Światowego Związku Żołnierzy AK Tadeusza Konieczko, przedstawiciela kuratorium Zygmunta Pelczara i wójta Stanisława Blicharczyka.
skanowanie0010
Przemówienie pani dyrektor Zofii Wilk
skanowanie0011
Odczytanie aktu nadania szkole imienia.

galeria szkoła 034

galeria szkoła 025galeria szkoła 027

Członkowie Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krośnie w szkolnej kronice napisali:”Wierzymy, że piękne hasło wypisane na szkolnym sztandarze  BÓG – HONOR – OJCZYZNA stanie się dewizą życiową młodzieży tej szkoły. Na pamiątkę nadania szkole im. Bohaterów Monte Cassino, poświęcenia sztandaru i odsłonięcia pamiątkowej tablicy, oraz dla upamiętnienia pięknie przygotowanej uroczystości, dzięki której mogliśmy przeżyć wiele wspomnień i wzruszeń”

logo_spustrobna

W kwietniu 2007 roku powstało logo szkoły. Wiąże się ono ściśle z nadanym w 2001 r.  imieniem Bohaterów Monte Cassino. Logo ma kształt koła. W środku okręgu znajduje się drzewo, a za nim szkic fragmentu najlepiej zachowanej części klasztoru  tuż po jego zdobyciu. Na szczycie ruin widnieje biało-czerwona flaga, którą żołnierze zatknęli 18 maja 1944 r. Logo zaprojektowała i wykonała Grażyna Szepieniec

19 maja 2007 roku odbyła się kolejna podniosła  uroczystość  patriotyczna w naszej szkole. Dla uczczenia bohaterstwa żołnierzy polskich, zarząd koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów Politycznych w Wojaszówce, wystąpił z wnioskiem o udekorowanie sztandaru szkoły najwyższym odznaczeniem kombatanckim. Dekoracji sztandaru dokonał porucznik Jan Klimkiewicz - Prezes zarządu Okręgowego Związku Kombatantów w Jaśle wraz z wójtem gminy Stanisławem Blicharczykiem. Pani dyrektor Zuzanna Paluch podziękowała za odznaczenie sztandaru i uhonorowanie dyplomami uznania. Przyrzekła, że szkoła będzie nadal poszerzać wiedzę patriotyczną, poprzez pielęgnowanie w pamięci i okazywanie należnej czci Bohaterom Monte Cassino.

skanowanie0013galeria szkoła 026

Senator Rzeczpospolitej polskiej Stanisław Piotrowicz napisał za Janem Pawłem II w szkolnej  kronice:  ” Naród, który nie pamięta swej historii traci tożsamość” . Cieszę się i gratuluję, że w tej szkole kultywowana jest pamięć historyczna i tradycje narodowe.