Dzisiejsza data: 25 02 2018 | 12:30
 
 

KONKURS

Prace plastyczne nadesłane na konkurs “Katyń…ocalić od zapomnienia” . Jednym z akcentów uroczystości był przeprowadzony Gminny Konkurs Plastyczny, na który wpłynęło 25 prac, w tym 7 z gimnazjum i 18 ze szkół podstawowych. Po ocenie prac komisja w składzie: pan Stanisław Rybicki – miejscowy artysta plastyk, pani Stanisława Cygan – przedstawicielka rodziny kapitana Mariana Sanoka i dyrektor szkoły – pani Zuzanna Paluch wybrała 6 najciekawszych prac i ustaliła kolejność miejsc. W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła  Aleksandra Kowalska -  SP  Ustrobna

II miejsce Angelika Guzek – SP  Ustrobna

III miejsce Ewelina Wąchała -  SP  Bratkówka

Część uczniów biorących dział w konkursie otrzymała wyróżnienia, ponieważ poziom prac był wyrównany. Wyróżnienia przyznano dla Daniela Kaszy z SP w Łękach Strzyżowskich, Roberta Wujkowskiego  z  SP w Wojaszówce, Natalii Hedesz z SP w Odrzykoniu i Anny Wewiórskiej z SP w Ustrobnej.

W kategorii gimnazjum

I miejsce otrzymała Angelika Mikołajczyk z gimnazjum w  Przybówce

II miejsce Jolanta Kałuża również z Przybówki

III miejsce Klaudia Mróz z gimnazjum w Odrzykoniu

Wyróżnienie przyznano Grzegorzowi Piotrowskiemu z gimnazjum w Przybówce. W ten twórczy sposób  uczniowie pogłębili historyczną wiedzę o tych tragicznych wydarzeniach sprzed 71 lat.